Iedere zondag om 10:00 uur

De geschiedenis van de Baptisten Gemeente Sneek

De gemeente kent een rijke geschiedenis die niet in een paar woorden is weer te geven. Op deze pagina kunt u een zeer beknopte samenvatting lezen van de geschiedenis van de Baptisten Gemeente Sneek. In het boekje “125 jaar Baptisten Gemeente Sneek”  vindt u een uitgebreid verhaal. Dit boekje is ook digitaal beschikbaar via de website, klik hiervoor op het pictogram  

Het ontstaan van de BGS

Vanuit een evangelisatieschool in Leeuwarden werd Sneek bereikt met het evangelie. Zestig mensen met visie voor evangelisatie vormen de zondagsschool vereniging ´het mosterdzaadje´. Zij kwamen regelmatig bij elkaar en vierden het Heilig Avondmaal. Opvallend is dat deze broeders en zusters met beperkte middelen de schouders zetten onder het werk dat zou uitmonden in de stichting van de Baptisten Gemeente te Sneek. Vóór dat het zo ver was werd Johannes Horn aangewezen als evangelist. Met veel ijver en vrijmoedigheid wist hij honderden in Sneek en omgeving met de boodschap van Christus te bereiken.
In de loop van de jaren 1872 tot 1880 werd een aantal mensen gedoopt. Op 13 september werd de gemeente officieel gesticht en telde toen 42 leden. Het leven en werk van de gemeente onder leiding n Johannes Horn omvatte plaatsen als Heeg, Oppenhuizen, Hommerts, Grouw, Bolsward Workum en Heidenschap.

De toewijding en het werk van ds. Horn werd beloond, er brak een heuse opwekking uit. In twee jaar tijd werden 80 mensen aan de gemeente toegevoegd. De bekering en geestelijke groei van velen leidde tot het plan voor een eigen kerkgebouw. In de gemeentevergadering in het najaar van 1882 wordt de gemeente een machtiging gevraagd voor:
1. tot aankoop van den grond
2. het bouwen van het kerkje met annex woningen
3. het verbruiken van het daarvoor aanwezige en het negotiëren van het daartoe ontbrekende geld en
4. het brengen van het gebouwde onder hypothecair verband

Met algemene stemmen wordt dit voorstel aangenomen. Er wordt vervolgens blijkbaar heel hard gewerkt want op 6 juni 1883, een half jaar na de bewuste gemeentevergadering, wordt het gebouw “de Vredekerk” in gebruik genomen.

Voorgangers

Nadat de gemeente zich in de Vredekerk had gevestigd gaat het verder. De gemeente groeit en trekt mensen aan uit Sneek en omgeving. De leden van de gemeente zijn daarbij betrokken en toegewijd aan de opdracht om het evangelie te verkondigen, anderen tot Christus te brengen en hen te dopen. Een hoofdrol daarin spelen de vrijgestelden, de voorgangers van de gemeente. Sommigen van dezen onderscheiden zich met hun talent voor prediking, anderen met hun pastorale gaven en een enkeling met beide. Na de bediening van ds. Horn volgden in de loop der jaren zo’n 12 predikanten hem op. Elk met een eigen persoonlijkheid, gaven en kwaliteiten.  Belangrijk hierbij is vast te stellen dat de Heer van de Gemeente Zelf een ieder van hen heeft gebruikt om de Sneker bevolking en hen daarbuiten te bereiken en overtuigen van Zijn volmaakte Liefde.

Gebouwen

Van 1882 t/m 1953 het Vredekerkje aan de Oppenhuizerweg

De gemeente groeide hier onder de leiding van de stichter van de gemeente Ds. Horn. Zes voorgangers volgden hem in dit gebouw op en bouwden aan de gemeente. Genoemd mag worden ds. H. Visser die de gemeente van 1910-1938 (28 jaar) leidde en tot zijn sterven in 1955 erg betrokken bleef bij de gemeente. Bijzonder was ook de doopdienst op 7 december 1947 toen 22 mensen door ds. J. Broertjes (1946-1950) werden gedoopt. Zo kwam het dat door de grote groei in 1952 een grotere ruimte nodig was en er een geschikt gebouw gevonden werd aan de Willem Lodewijkstraat. Ds. Ph. Lindeman (1951-1960) diende de gemeente in deze periode en hij was het ook die het gemeenteblad 'Ons Forum' in 1955 introduceerde. Dit blad wordt nog steeds maandelijks uitgegeven in de gemeente en bestaat dus al meer dan 60 jaar!

 

 

 

 

 

 

 

  voor meer afbeeldingen klik dan op het fototoestel  

 

 

Van 1953 t/m 8 december 2013 het voormalige multifunctioneel centrum de Harmonie aan de Willem Lodewijkstraat 4.

In dit gebouw groeide de gemeente verder. Er zijn bijzondere feiten te noemen zoals ds. Jan van Dam (1960-1976) die de gemeente 16 'prachtige jaren' mocht dienen. Hij overleed op 53-jarige leeftijd en de verslagenheid in de gemeente was groot. Ook te denken valt aan ds. O. Oldenburger. Met veel enthousiasme en elan verrichtte hij zijn werk in de gemeente. In de vier jaar dat hij werkzaam was in Sneek en Bolsward werden er maar liefst 70 mensen gedoopt, waaronder 20 personen op de paaszondag van 1980. Het gebouw verouderde en van januari t/m april 2000 is het gebouw ingrijpend verbouwd. in 2012 moest er weer een knoop worden doorgehakt. Op de Willem Lodewijkstraat blijven en veel geld investeren of verhuizen naar een nieuwe (ook in de letterlijke zin) locatie. Deze werd gevonden aan de rondweg van Sneek.

 

 

 

 

 

 

 

  voor meer afbeeldingen klik dan op het fototoestel  

 

 

Vanaf 15 december 2013 het voormalige TNT gebouw aan de Selfhelpweg 22

 

 

voor meer afbeeldingen klik dan op het fototoestel