Iedere zondag om 10:00 uur

Op 21 januari start de jaarlijkse week van het gebed (thema Recht door zee) met een oecumenische dienst in de Martinuskerk aan de Singel 62 om 19.00 uur. Daarna is er elke avond van 19.15 tot 20.15 uur een gebedsbijeenkomst in de Filadelfia-gemeente aan het Kleinzand 167. Naast zingen en Bijbellezen wordt er gezamenlijk gebeden voor allerlei zaken in de wereld om ons heen, onze gemeenten maar ook wat ons persoonlijk bezighoudt. Door samen met broeders en zusters uit verschillende kerken in Sneek, te bidden vallen kerkmuren weg en vinden we verbinding met God en met elkaar. Zoals we ook zingen: Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied/gebed aan. Want de Geest doorbreekt de grenzen, die door mensen zijn ontstaan. U wordt van harte uitgenodigd om één of meerdere keren deel te nemen.